SPC pol SM-025

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Daş poluň üstünde ýörite ýokary tehnologiýaly gaýtadan işleýän aç-açan eşik gatlagy bar, könelmegine çydamly 300,000 öwrülişik bolýar.Adaty ýer materiallarynda has köp aşaga çydamly laminat poluň aşaga çydamly öwrümi diňe 13,000 rewolýusiýa, gowy laminat pol diňe 20,000 rewolýusiýa.Ultra güýçli geýim gatlagynyň ýerüsti bejergisi, adaty ýagdaýdaky galyňlyk tapawudyna görä ýer materialynyň ajaýyp aşga garşylygyny doly üpjün edýär, adaty gatlakdaky galyňlyk tapawudyna görä daş poluň üstki gatlagy 5-10 ýyl ulanylyp bilner, eşik gatlagynyň galyňlygy we hili daş poluň wagtynyň ulanylyşyny kesgitleýär, adaty synag netijeleri 0,55 mm galyňlykdaky gatlak gatyň adaty ýagdaýlarda 5 ýyldan köp ulanylyp bilinjekdigini, 0,7 mm galyňlykdaky gatlak gatyň 10 ýyldan gowrak ulanmak üçin ýeterlikdigini görkezýär.Iň ýokary eşik garşylygy sebäpli daş pollar hassahanalarda, mekdeplerde, ofis binalarynda, söwda merkezlerinde, supermarketlerde, ulagda we ulag köp bolan ýerlerde has meşhur bolýar.

Daş poluň gurluşy ýumşak, şonuň üçin elastik gaty gowy, agyr zatlaryň täsiri astynda gowy elastik dikeldiş bolýar, aýak rahatlygy "ýumşak altyn" diýilýär, daş poluň güýçli täsir garşylygy bar, sebäbi agyr täsir zyýany güýçli elastikdir dikeldilmegi, zyýan bermez.Ajaýyp daş pollar adam şikesleriniň ýüzüni azaldyp, aýakdaky täsirini dargadyp biler, iň soňky gözleg maglumatlary ýokary ulagly giňişlikde ajaýyp daş-plastmassa pollary oturdandygyny, işgärleriň azalmagy we beýleki pollara garanyňda ýaralanmagyň derejesini görkezýär. takmynan 70%.

Suw ýelmeýän ýagdaýynda daş plastmassa pol has özüne çekiji we süýşmek aňsat däl.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: