Kompaniýanyň tertibi

BIZI

KOMPANI .A

2004-nji ýylda döredilen Jiangsu Aolong New Material Technology Development Co., Ltd hemişe “winil pol öndürmek üçin bir nokatly dükany” maksat edinýär.

Şu wagta çenli dürli PVC, SPC, WPC bezegi we ösen ýokary tehnologiýa seriýalary bilen elýeterli.Haýsy programmany ulanýandygyňyza garamazdan, Aolong-dan amatly pol görnüşlerini tapyp bilersiňiz.Ekologiýa taýdan arassa, az uglerodly we energiýa tygşytlaýjy marka düşünjesini ulanýar.

Pol meýdanynda köp ýyllyk tejribe toplandan soň, Aolong tebigy agaç hili, uzak ömri, suw geçirmeýän, çyzylmaýan, galypdan goraýan we formaldegid ýok plastmassa pollara eýe boldy.

Indi Aolong Europeewropa, Demirgazyk Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa eksport etdi, biz hemişe bolşy ýaly içerde we daşary ýurtlarda müşderilere hyzmat etmegi dowam etdireris, mundan beýläkki hyzmatdaşlyk mümkinçiligi üçin islendik gözleg we zawod syýahatyny garşy alarys.

Winil poluň hünärmeni

Jiangsu Aolong New Material Technology Development Co., Ltd.

SPC pol

SPC pol

Boş SPC pol

Boş SPC pol

HPF pol

HPF pol

Sorag-jogap

Zawod ýa-da Söwda kompaniýasy?

J: Biziň öz zawodymyz bar.

Suw geçirmeýärmi?

a ES Hawa, 100% suw geçirmeýär.

Nusgalaryňyz barmy?

a amples Nusgalar mugt elýeterlidir.Bir stockamyzdan saýlap bilersiňiz, ýa-da talaplaryňyza görä nusga alyp bilersiňiz, ýöne gyssagly töleg tölemeli.

Müşderileriň talaplary hökmünde gaplama dizaýnlaryny hödürläp bilersiňizmi?

a: Elbetde.Gutulary siziň talaplaryňyz hökmünde çap edip bileris

OEM / ODM edip bilersiňizmi?

J: Hawa, önümlerimiz siziň talaplaryňyza görä öndürilip bilner.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

a: Bu siziň sargydyňyza bagly, ýöne adatça goýum alandan soň 15-30 gün bolýar.

Töleg şertleriňiz näme?

a: Töleg möhletimiz T / T, depozit hökmünde 30%, iberilmezden ozal T / T ýa-da L / C galyndy ..

Getirmegiň şertleri näme?

a: FOB, CFR, CIF, EXW

3
1
2

Zawodymyzyň iň esasy çözgütleri bolmak

çözgütlerimiz seriýasy synagdan geçirildi we tejribeli ygtyýarnamalara eýe boldy.

Biz hakda bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesi