SPC gat akasiýa

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4,5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Pol antiskid, çeýe we pyýada gowy

Lanfei SPC polunyň üstki gatlagy, ýylylyk izolýasiýasynyň gowy ýerine ýetirýän PUR Kristal Shield-iň özboluşly bejeriş prosesi.Sowuga basmak aňsat däl, ýokarky aýak has amatly.Pol tagtasy çeýe çeýeligi ýokary öndürijilikli çeýe çydamlylyk ýokary tehnologiýaly gatlak bilen goşulýar.Üznüksiz 90 dereje egilip bilmek hiç hili mesele däl.Onda oýnamak ygtybarly, agyry düşmek barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Nanokompozitler suwa degenlerinde, päsgelçilik duýgusy has güýçli bolýar we süýşýän sürtülme has ýokary we has ýokary bolýar.Şonuň üçin haýsy aýakgap geýseňizem, ýeriň skidka garşy gaty gowy işlemegini üpjün edip bilersiňiz.

Güýçli berk garşylyk

Lanfei SPC polunyň üstündäki könelmäge çydamly gatlak, täze tehnologiýa tarapyndan öndürilen we gaýtadan işlenýän aç-açan çydamly gatlakdyr we könelişme rewolýusiýasy 10000 rewolýusiýa ýetip biler.Könelişmäge çydamly gatlagyň dürli galyňlygyna görä, SPC poluň hyzmat möhleti 10-50 ýyldan gowrak.

Ses izolýasiýasy, sesiň peselmegi we ýylylyga garşylyk

Lanfei SPC polunyň ses izolýasiýa öndürijiligi 15-19db-a ýetip biler, bu otagdaky daşky gurşawy goramagy we energiýany tygşytlamagy 30% -den ýokary we ýylylyga çydamly (80)) we sowuga çydamly.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4,5 mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4,5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: