SPC GERRINGBON HYZMATLARY

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SPC GERRINGBON HYZMATLARY

Kosmosa hil we mertebe duýgusyny beriň

otly pol
e23709f874a6eb400f0e6e030246f71
1

“Herringbone SPC Flooring”, tendensiýa görnüşli herringbone dizaýny ýaşaýyş meýdanyňyzy üýtgeder.Pol pudagynda indiki ynkylap.

Burç görnüşi polda haýran galdyryjy görünýär.Şeýle ajaýyp köpugurlylygy bilen, Herringbone SPC Winil pol kolleksiýasy, islendik otaga owadanlyk getirip, bir topar jaýy doldurýar.

gouYkjam gurluş
Gurlandan soň gurluşy birneme dykyz we pol
tutuşlygyna baglydyr.
gou
Embygnamak aňsat
Ansat düzedildi we ýygnamak gaty amatly.
gou
Özüne çekiji moda
Düwürtük poly has owadan we has stereoskopiki
adaty çyzykly pollardan has köp.

2
Söwda kompaniýasy ýa-da ýok.

Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde winil pol önümçiligini üýtgedýäris.

OEM zakaz edip bilersiňizmi?

Elbetde, poluň bezegi, ululygy, padding, paket dizaýny..etc üçin OEM edip bileris.

SPC poluň MOQ näme?

Bir konteýner maxminum 4 reňk. Reňk we mukdar barada jikme-jiklikler bilen önümçilige ýüz tutuň. Günde azyndan 18 sagat nobata durarys.

OEM sargytlary üçin gowşuryş wagty nähili?

30 günüň içinde öňünden töleg taýýar.

Töleg şertleriňiz näme?

T / T 30%, BL nusgasyndan soň balans

Mugt nusgalary hödürläp bilersiňizmi?

Hawa, reňk we hil üçin hasam tassyklamak üçin mugt nusgalary ibereris.

Önümlere sargyt etmezden ozal zawodyňyza baryp bilerinmi?

Elbetde, bize gelýän islendik amatly wagty garşy alyň.


  • Öňki:
  • Indiki: