SPC gat 203

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Spc poluň binýady gaty bir talap etmeýär, ýöne pol üçin käbir talaplar bar:

Strengtheriň berkligi talaplary: gum ýok, boş deprek ýok, ýarylmaýar, gowy ýer güýji, gaty

Flateriň tekizligi talaby: 2m aralykda 2mm ýalňyşlyk

Cleaner arassalaýyş talaplary: aseag, boýag, boýag, ýelim, himiki erginler we reňkli pigmentler we ş.m.

spc pol, bezeg eýeleri tarapyndan köplenç ulanylýan pol materialynyň täze görnüşidir, bu diňe bir içerki bezegiň wizual täsirini ýokarlandyryp bilmez, eýsem topragy goramakda hem rol oýnap biler.

Ilki bilen, SPC poluň bahalary has köp, alyjylar öz ykdysady ýagdaýyna esaslanmaly, bahasy adatça 40-70 ýuana / inedördül.SPC poluň galyňlygy, adatça, 1,7-2,2 mm bolsa, köýnek gatlagy, adatça, 2,0 mm galyňlygy bolan SPC poly, geýim derejesi F derejesine ýetip biler.

SPC polunyň 70-den 100 ýuana / inedördül metre, esasan poluň gurluşy, umumy birleşýän pol, galyňlygy esasan 3.0-den 4.0 mm ýa-da şoňa çenli, spesifikasiýalaryň ululygy 500-600 mm töweregi.Bobin poly, adatça, 2,0-3,5 mm galyňlykda bölünen bolsa, könelişme garşylygy, adatça, 2,0 mm galyňlygy bolan 0,4 - 0,6 mm SPC polda, geýim derejesi M derejesine ýetip biler.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: