WPC gat 1202

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1200 * 178 * 12mm (ABA)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

WPC poluň artykmaçlyklary

1. Howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak

Plastmassa agaç gulp polunda ulanylýan ähli esasy we kömekçi materiallar zäherli we ekologiýa taýdan arassa.Formaldegidiň düzümi we gaty agaç we agaçdan ýasalan birleşýän pol we ulaldylan goşma pol deňeşdirilýär, "nol formaldegid poly" diýlip bilner.

2. Garşylyk we ýangyna garşylyk geýiň

Köplenç ulanylýan gaty agaç pol, agaçdan ýasalan pol we berkidilen birleşdirilen pol bilen deňeşdirilende, plastmassa agaç gulplama poly has ýokary könelişme we ýangyna garşydyr.

3. Howa we poslama garşylyk

Plastmassa agaçdan ýasalan pol gaty ajaýyp mehaniki aýratynlyklara eýedir, berkligi gaty agaçdan we agaçdan ýasalan pollardan we laminat pollardan has ýokarydyr;deformasiýa we çydamly bolmak aňsat däl.Mör-möjeklerden gorkmaň, dürli poslaýjy maddalaryň eroziýasyndan gorkmaň, hatda açyk howada-da "howpsuz" bolup bilersiňiz.

3. WPC bilen müşderileriň arasynda aragatnaşykda birnäçe mesele

(1) WPC-iň LVT gatlagynyň adatça bary-ýogy 1,5 mm galyňlygy sebäpli, plastinka nagşy mümkin boldugyça tekiz bolmaly.El bilen tutmak we nusgawy şifer bilen meşgullanmaň.Kemçilikli önümleriň derejesi gaty ýokary bolar.

(2) 6.0 mm agaç plastmassa gatlagynyň bahasy, inedördül metr üçin 1,8 ABŞ dollary, 5.0 mm agaç plastmassa gatlagyndan ýokarydyr

WPC + 2.0mm EVA görnüşi: bahasy + usd1.00sqm

WPC + 1.5mm dykylyk: bahasy + usd1.50sqm

WPC poly has köp, köplenç iki görnüş bar: pol gurmak aňsat plastmassa agaç we plastmassa agaç zolak pol.Pol gurmak aňsat ulanylýar, sebäbi zolak pol bilen deňeşdirilende çeýeligi has gowy bolar we öý stilini bezemek üçin DIY dizaýny hem ulanylyp bilner.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 12mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1200 * 178 * 12mm (ABA)
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: