Zawod gezelenji

Aolong hakda

Bizde günde 20 000 inedördül metr pol öndürip bilýän dokuz sany doly önümçilik liniýasy bolan iki zawodymyz bar, sargytdan başlap eltip bolýança 30 günüň içinde tamamlap bolýar, iň gowy hilini üpjün etmek üçin konteýnerleri ýüklemezden ozal berk hil barlagy bar.

Önümiň hiline uly ähmiýet berýäris, şonuň üçin ISO90000: 2000 hil dolandyryş ulgamyna we ISO141001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamyna laýyk gelýäris we CE şahadatnamasyny aldyk.

3
1
2

Şahadatnama

4