Kompaniýa hakda

VINYL GÜLLÜN ÖNÜMLERINDE HYZMAT

2004-nji ýylda döredilen Jiangsu Aolong New Material Technology Development Co., Ltd hemişe “bir nokatly dükan winil pol önümçiligini” maksat edinýär.

Şu wagta çenli dürli PVC, SPC, WPC bezeg we ýokary tehnologiýaly seriýalar bilen elýeterli.Haýsy programmany ulanýandygyňyza garamazdan, Aolong-dan amatly pol görnüşlerini tapyp bilersiňiz.Ekologiýa taýdan arassa, az uglerodly we energiýa tygşytlaýjy marka düşünjesini ulanýar.

Pol meýdançasynda köp ýyllyk tejribe toplandan soň, Aolong plastmassa pollary poluň tebigy agaç hiline, uzak ömri, suw geçirmeýän, çyzylmaýan, galyndylara garşy we formaldegid ýok.

Indi Aolong Europeewropa, Demirgazyk Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa eksport etdi, biz hemişe bolşy ýaly içerde we daşary ýurtlarda müşderilere hyzmat etmegi dowam etdireris, islendik gözleg we zawod gezelençlerini garşy alarys.

  • zawod3
  • zawod2
  • zawod1