“GLUE DOWN VINYL PLANK GUL”

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“GLUE DOWN VINYL PLANK GUL”

Amatly DIY çydamly pol

arzan vinil pol
e23709f874a6eb400f0e6e030246f71
gury pol

Häzirki wagtda öýlerde köplenç ulanylýan köp dürli pol görnüşleri bar we işlemek üçin ummasyz býudjetiňiz bolmasa-da, köpüsi gowy işlär.

gouBasyşsyz ýelimlemek

gouÇalyşmak aňsat

gouÇydamly pol materialy

Material 100% Wirgin daşky gurşaw taýdan arassa
Ölçegi (Uzynlygy * Ini) 914.4 * 152,4 mm
600 * 600
Galyňlyk 1,3-2.0 mm
Gatlak galyňlygy geýiň 0,15-0,3 mm
Faceerüsti bejermek Nagyşlanan, daş nagşy
Çagalar bagynda üzüm gök telefon bilen oýnaýan owadan çaga
Söwda kompaniýasy ýa-da ýok.

Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde winil pol önümçiligini üýtgedýäris.

OEM zakaz edip bilersiňizmi?

Elbetde, poluň bezegi, ululygy, padding, paket dizaýny..etc üçin OEM edip bileris.

SPC poluň MOQ näme?

Bir konteýner maxminum 4 reňk. Reňk we mukdar barada jikme-jiklikler bilen önümçilige ýüz tutuň. Günde azyndan 18 sagat nobata durarys.

OEM sargytlary üçin gowşuryş wagty nähili?

30 günüň içinde öňünden töleg taýýar.

Töleg şertleriňiz näme?

T / T 30%, BL nusgasyndan soň balans

Mugt nusgalary hödürläp bilersiňizmi?

Hawa, reňk we hil üçin hasam tassyklamak üçin mugt nusgalary ibereris.

Önümlere sargyt etmezden ozal zawodyňyza baryp bilerinmi?

Elbetde, bize gelýän islendik amatly wagty garşy alyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER