SPC gat 507

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Reňk görüş giňişliginiň duýgusyna täsir edip biler, açyk ýyly reňk giňelme täsirine eýe, kiçi otaglarda reňk ulgamyny gysmak zerurlygy ýok, sowuk reňk, gara reňk gysyş täsirine eýe.Boş ýer az bolsa, ýagty ýagty spc poly saýlamak maslahat berilýär, otagy giň, ýagty görkezer, açyk duýgy berer.Baý reňkli spc giň giňişlik üçin amatly we asuda we durnukly täsir edýär.

Livingaşaýyş otaglary, ýatylýan otaglar, okuw we ş.m. ýaly dürli funksiýaly boşluklar spc pollaryň dürli görnüşlerine eýe.Mysal üçin, ýatylýan otag dynç alýan ýerdir, adatça ýyly ýa-da bitarap spc poly saýlap, has rahat we ýyly duýgy berýär.Kitaphana durnuklylyk duýgusyny döretmek üçin birneme garaňky spc pollary bilen işlemek we öwrenmek üçin ýerdir.Roomaşaýyş jaýy, aç-açan we sazlaşykly atmosfera döretmek üçin ýokary aç-açanlyk we ýumşak reňkler bilen gündelik işler we myhmanlary kabul etmek üçin esasy ýerdir!

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 5mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: