ADHESIVE VINYL PLANK GÜL

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ADHESIVE VINYL PLANK GÜL

Gabyk we taýak DIY çydamly pol

vinil tagtasynyň gabygyny we taýagyny
e23709f874a6eb400f0e6e030246f71
ýelim winil pol

Bu tagtany diňe bir adam gurup biler, üstesine-de, goşmaça ýelim saýlamaz.Otag otagyňyzyň stilini üýtgetmek zerur bolsa, ýelimlenýän winil tagta pollaryny synap görüp bilersiňiz.

Öz-özüne ýelmeýän winil, ideg etmek aňsathammam, aşhanalar, koridorlar we çagalar otaglary.Kärende kwartiralarynda esasanam ýokary baha berilýär, sebäbi adatça ýaşaýyş jaýy aşaky gatda zeper ýetirmezden aýrylyp bilner.

gouGabygy we gabygyny basyň

gouÇalyşmak aňsat

gouÇydamly pol materialy

Material 100% Wirgin daşky gurşaw taýdan arassa
Ölçegi (Uzynlygy * Ini) 914.4 * 152,4 mm
600 * 600 mm
Galyňlyk 1,3-2.0 mm
Gatlak galyňlygy geýiň 0,15-0,3 mm
Faceerüsti bejermek Nagyşlanan, daş nagşy
winil çeňňek
Söwda kompaniýasy ýa-da ýok.

Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde winil pol önümçiligini üýtgedýäris.

OEM zakaz edip bilersiňizmi?

Elbetde, poluň bezegi, ululygy, padding, paket dizaýny..etc üçin OEM edip bileris.

SPC poluň MOQ näme?

Bir konteýner maxminum 4 reňk. Reňk we mukdar barada jikme-jiklikler bilen önümçilige ýüz tutuň. Günde azyndan 18 sagat nobata durarys.

OEM sargytlary üçin gowşuryş wagty nähili?

30 günüň içinde öňünden töleg taýýar.

Töleg şertleriňiz näme?

T / T 30%, BL nusgasyndan soň balans

Mugt nusgalary hödürläp bilersiňizmi?

Hawa, reňk we hil üçin hasam tassyklamak üçin mugt nusgalary ibereris.

Önümlere sargyt etmezden ozal zawodyňyza baryp bilerinmi?

Elbetde, bize gelýän islendik amatly wagty garşy alyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER