SPC gat 376-5

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4,5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

spc pol, şeýle hem ýokary çeýeligi, ses siňdiriji ses we ýokary temperatura (80 dereje) we pes temperatura (-20 dereje) bilen häsiýetlendirilýär.

SPC daş poluň artykmaçlyklary näme?

Ekologiýa taýdan arassa 0 formaldegid

Gurluş gurluşy berk birikdirilenden soň, SPC berkitme poluny öndürmek we ýokary hilli kalsiý silikat poroşokyny esas, ýerüsti ýyladyş pastasy PVC we öňdebaryjy UV könelişme bejergisi hökmünde saýlamak, gurnama gurluşy berk birleşenden soň we içerdäki formaldegidden we beýleki zyýanly maddalaryň üýtgäp durmagyndan doly gaça durmak üçin ýelim gerek däl.

Has ýokary çykma

SPC berkitme poly saýlamak ultra-arassa çaphana tehnologiýasy, laminat bejergisinden soň poluň üstki gatlagy, gurluşy düşnükli we näzik, umumy has ýokary derejeli bolar.Onuň imitasiýa agajy, daş ýa-da haly we ş.m. ýokary reňkli wepalylyk derejesini, owadan we hakyky nagyşlary edip biler.Guluň ululygy we giňden kabul edilen agaç pollar, plitkalar, daş pollar we ş.m.Birinji gatyň täsirinden, onuň hakyky durmuşy we beýleki materiallar (gaty agaç pollar, mermer, haly we ş.m.) pol materiallaryndan tapawudy ýok Oh.

1. Myhmanhana koridorynyň düýbüni goýmak boýunça teklipler: myhmanhana hakyky haly, dizaýn we reňkleriň köp görnüşi, aýak rahatlygy we amatly arassalanmak bilen imitasiýa halysynyň ýa-da daş nagşynyň reňkini kabul etmegi teklip edilýär.

2. Myhmanhana otaglarynyň pollaryny ýerleşdirmek boýunça teklipler: myhmanhanada oňat agaç, däne ýa-da haly dänesiniň nusgasyny we reňkini, oňat gurluşy, amatly arassalanmagy we tehniki hyzmaty, bakteriýalary köpeltmezlik we ýokary derejeli bolmagy maslahat berilýär.Işewür myhmanhananyň ýer materiallaryny saýlamak üçin iň gowy saýlaw.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4,5 mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4,5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: