SPC gat DLS009

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 935 * 183 * 3,7mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SPC berkitme poly

SPC gulplama poly galyňlaşdyrylan aşaga çydamly gatlakdan, UV gatlagyndan, reňkli film dokumasy gatlagyndan we substrat gatlagyndan durýar.Europeanewropa we Amerika ýurtlary bu görnüşi RVP (gaty winil tagtasy), gaty plastmassa pol diýip atlandyrýarlar.Esasy materialy deň derejede garylandan soň ýokary temperaturada ekstrudirlenenden soň daş poroşokdan we termoplastiki polimer materialdan ýasalan birleşdirilen tagta.Şol bir wagtyň özünde, poluň berkligini we berkligini üpjün etmek üçin agaçdan we plastmassadan ybaratdyr.

Gatyň gurluşy

Geýmäge çydamly gatlak: PVC aç-açan aşaga çydamly gatlak, takmynan 0,3 mm galyňlygy, aç-açan gurluşy, güýçli ýelmeşmesi, könelmegine garşylyk, çyzmaga garşylyk, 6000-8000 rpm çenli garşylyk koeffisiýenti.

UV gatlagy: UV ýagy, UV tarapyndan tagtadaky himiki maddalaryň üýtgemeginiň öňüni alyp bilýän örtük emele getirýän serişde bilen bejerilýär.

Reňkli film gatlagy: dürli hadysalaryň we tagamlaryň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän agaç dänesiniň, daş dänesiniň we haly dänesiniň dürli bezeg gatlaklary.

Polimer esasy material gatlagy: deň garylandan soň ýokary temperatura ekstruziýasy bilen daş poroşokdan we termoplastiki polimer materialdan ýasalan birleşme tagta.Şol bir wagtyň özünde agaç we plastmassa häsiýetleri we aýratynlyklary bar, şonuň üçin bu poluň berkligi we berkligi bar.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Daş dokumasy
Umuman galyňlyk 3.7mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 935 * 183 * 3,7mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: