Boş SPC pol 1510

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HOLLOW SPC GÜL

Lighteňil agram 12.0 mm galyňlyk

 

içi boş spc çyzylan pol
e23709f874a6eb400f0e6e030246f71
ýeňil agram spc pol

 

 

SPC iň meşhur pol asma materialydyr. Emma alyjy ýokary we durnuksyz transport tölegi barada alada eder, şonuň üçin Aolong esasy birlik agramyny tygşytlamak üçin SPC pollary üçin boş dizaýn döredýär. Jikme-jiklikler üçin manufakutura maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

 

gou100% suw geçirmeýär

gouDurnuk AB gurluşygy

gouUlag çykdajylaryny tygşytlamak üçin ýeňil öndürijilik

gouBu seriýanyň galyňlygy yzygiderli laminat pol görnüşine deňdir

içi boş pol
Material 100% Wirgin daşky gurşaw taýdan arassa
Ölçegi mm 1200 * 180 * 12 mm 1200 * 150 * 12 mm
Gatlak galyňlygy mm 0,1-0,5 mm
Faceerüsti bejermek Içine salnan
Söwda kompaniýasy ýa-da ýok.

Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde winil pol önümçiligini üýtgedýäris.

OEM zakaz edip bilersiňizmi?

Elbetde, poluň bezegi, ululygy, padding, paket dizaýny..etc üçin OEM edip bileris.

SPC poluň MOQ näme?

Bir konteýner maxminum 4 reňk. Reňk we mukdar barada jikme-jiklikler bilen önümçilige ýüz tutuň. Günde azyndan 18 sagat nobata durarys.

OEM sargytlary üçin gowşuryş wagty nähili?

30 günüň içinde öňünden töleg taýýar.

Töleg şertleriňiz näme?

T / T 30%, BL nusgasyndan soň balans

Mugt nusgalary hödürläp bilersiňizmi?

Hawa, reňk we hil üçin hasam tassyklamak üçin mugt nusgalary ibereris.

Önümlere sargyt etmezden ozal zawodyňyza baryp bilerinmi?

Elbetde, bize gelýän islendik amatly wagty garşy alyň.


  • Öňki:
  • Indiki: