SPC gat 298-2

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4,5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SPC durnukly ýörite çeýe ABA gurluş gatlagyna eýe.Önümiň dürlüligi, 0 formaldegid daşky gurşawy goramaga has köp goşant goşýar.Şol bir wagtyň özünde ýokary suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, skide garşy, ýokary çeýeligi, ýokary dymyşlygy we tebigy agaçlylygy bar.Gurluşyk möhletini gurmak we gysgaltmak has aňsat.Ösen ýerüsti bejeriş tehnologiýasy, menek garşylygy, ýag garşylygy, ýanýan garşylyk we çilim düwmesine garşylyk aýratynlyklary bilen önümi arassalamagy aňsatlaşdyrýar.

SPC polumyz has berk durnuklylygy we deformasiýasy aňsat bolmadyk nebit basyş tehnologiýasyny kabul edýär.Hardhli gaty esasy materiallary kabul ediň.

Ultra güýçli aşaga çydamly, spc poluň üstki geýim gatlagy, aç-açan çydamly gatlagyň ýokary tehnologiýaly gaýtadan işlenmegi, könelişme öwrümi takmynan 10000 aýlawda bolup biler.Geýim gatlagynyň galyňlygyna baglylykda, spc poluň hyzmat möhleti 10-50 ýyldan gowrak.spc pol, ýokary gatly pol, esasanam köp ulagly, köp köýnekli köpçülik ýerleri üçin amatly.

Ultra ýeňil we ultra inçe, spc poluň galyňlygy takmynan 3,2mm-12mm, ýeňil agramy, adaty ýer materiallarynyň 10% -inden hem az, basgançakly ýük we kosmos tygşytlamak üçin beýik binalarda deňi-taýy bolmadyk artykmaçlyklary bar binany özgertmegiň aýratyn artykmaçlygy bar.

Flooreriň aşagyndaky ýyladyş üçin amatly, spc poluň ýylylyk geçirijiligi gowy, ýylylygyň ýaýramagy birmeňzeş, maşgalalar üçin diwara gurlan peçleri ýylatmak üçin, şeýle hem energiýa tygşytlaýjy rol oýnady.spc pol daş, kafel, terri buz, sowuk we süýümli kemçilikleri ýeňip geçýär we ýeriň aşagyndaky ýyladyş we ýylylyk pollary üçin ileri tutulýan önümdir.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4,5 mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4,5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: