SPC gat 1902

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 6mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

LVT pol / SPC pol / WPC poluň arasyndaky tapawut

Pol önümçiligi soňky on ýylda çalt ösdi we LVT pol, WPC agaç plastmassa pol we SPC daş plastmassa pol ýaly täze pollar ýüze çykdy.Poluň bu üç görnüşiniň arasyndaky tapawutlara göz aýlalyň.

1 LVT gat

LVT poluň esasy düzüm bölekleri: PVX rezin, daş tozy, plastifikator, stabilizator, çalgy, üýtgediji, uglerod gara we ş.m.

2 WPC gat

WPC poluň düzümi: WPC poluň esasy düzümi LVT pola meňzeýär, iň uly tapawut, poly ýeňilleşdirýän we aýak has gowy duýýan WPC materialyna köpükleýji serişdäniň goşulmagydyr.

3 SPC gat

SPC poluň esasy komponentleri: şol bir PVX pol önümleri, çig malyň esasy görnüşleri esasan birmeňzeş, LVT poldan tapawutly, önümçilik prosesinde SPC pol substraty has aňsat tamamlamak üçin çalgy ýagyny goşdy.

Aboveokardakylar LVT pollaryň, WPC pollaryň we SPC pollaryň arasyndaky tapawut.Poluň bu üç täze görnüşi aslynda PVX poluň emele gelişidir.Specialörite materiallary sebäpli bu üç täze pol görnüşi agaçdan has giňden ulanylýar we Europeanewropa we Amerikan bazarlarynda giňden tanalýar, içerki bazar henizem meşhur bolmaly.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 6mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 6mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: