SPC gat SM-057

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 5.5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Programma sahypasyna görä poly in engineeringener poluna we öý poluna bölmek mümkin.In engineeringenerçilik poly öý hojalygy üçin ulanylyp bilnermi?Belki köp adam bilmez.Bu gün men siziň bilen in engineeringenerçilik poly bilen jaý bezeg polunyň arasyndaky tapawut we ony öýde ulanyp boljakdygy barada gürleşmek isleýärin.

In engineeringenerçilik poly näme?Asma ýoluň tebigy gurşawyna görä, ofis binalarynda, söwda merkezlerinde, supermarketlerde, kollejlerde, hassahanalarda, jemgyýetçilik kitaphanalarynda, myhmanhanalarda we restoranlarda we beýleki köpçülik ýerlerinde asfaltlanan in engineeringenerçilik poly diýlip bilner.Şonuň üçin in engineeringenerçilik poly belli bir poly aňlatmaýar, in engineeringenerçilikde ulanylýan asfalt gurluşyk bezeg materiallarynyň umumy adalgasyna degişlidir.

In engineeringenerçilik polunyň haýsy poly bar?Geçmişde in engineeringenerçilik poly esasan iki gatly gaty agaç poluň (ýagny birleşdirilen gaty agaç poluň) kem-kemden ulanylmagyny göz öňünde tutup, güýçlendirilen poly, soňra bolsa daşky gurşawy goramagy aňladýar.Woodöne agaç pollaryň görnüşleriniň kem-kemden köpelmegi bilen, amaly programma açaryna laýyklykda in engineeringenerçilik pollarynyň görnüşleri aşakdakylary öz içine alýar: 1;2. Plastiki pol (esasanam kollejlerde, hassahanalarda we çagalar baglarynda ulanylýar);3. SPC poly (myhmanhana restoranynda ulanylýan açar).In engineeringenerçilik poly bilen öý polunyň in engineeringenerçilik polunyň arasyndaky tapawut, köplenç täze taslamalar tarapyndan talap edilýär.Uly täze taslamalaryň pol bezegi üçin ulanylýar.Ulanyş mukdary gaty uly, şonuň üçin bahasy has tygşytly.Şonuň üçin bahanyň tapawudy in engineeringenerçilik poly bilen öý polunyň arasynda uly tapawut.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 5.5mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 5.5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: