SPC gat 1901

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 6mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

LVT pol / SPC pol / WPC poluň arasyndaky tapawut

Pol önümçiligi soňky on ýylda çalt ösdi we LVT pol, WPC agaç plastmassa pol we SPC daş plastmassa pol ýaly täze pollar ýüze çykdy.Poluň bu üç görnüşiniň arasyndaky tapawutlara göz aýlalyň.

1 LVT gat

1. LVT poluň gurluşy: LVT poluň içki gurluşy, adatça, UV boýag gatlagyny, könelmäge çydamly gatlagy, reňkli film gatlagyny we LVT orta esasy gatlagyny öz içine alýar.Umuman, orta esasy gatlak LVT üç gatdan durýar.Poluň ölçegli durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin müşderiler zawoddan temperaturanyň üýtgemegi sebäpli poluň deformasiýasyny azaltmak üçin substrat gatlagyna aýna süýümli tor goşmagyny talap ederler.

2 WPC gat

1. WPC poluň gurluşy: WPC polda boýag gatlagy, aşaga çydamly gatlak, reňkli film gatlagy, LVT gatlagy, WPC substrat gatlagy bar.

3 SPC gat

SPC poluň gurluşy: häzirki wagtda bazardaky SPC poly üç görnüşi, onlaýn görnüşli bir gatly SPC poly, LVT we SPC bilen birleşdirilen AB gurluşy we ABA gurluşy bilen SPC birleşdirilen pol.Aşakdaky suratda bir gatly SPC poluň gurluşy görkezilýär.

Oveokarda LVT pol, WPC pol we SPC poluň arasyndaky tapawut.Poluň bu üç täze görnüşi aslynda PVX poluň emele gelenleri.Materialsörite materiallar sebäpli poluň üç görnüşi agaç pol bilen deňeşdirilende giňden ulanylýar we Europeanewropa we Amerikan bazarlarynda meşhur.Içerki bazar henizem meşhur bolmaly

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 6mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 6mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: