SPC gat SM-056

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 5.5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Poly saýlaň, bäş esasy nokada üns beriň, poluň çig malyna serediň.Adatça gaty agaç pollar, birleşdirilen gaty agaç pollar we berkidilen pollar bar.Poluň saýlanylmagy çig malyň nämedigine, haýsy agaçdan we super ýelimiň ulanylýandygyna baglydyr.

2. Pol şahadatnamasyna we daşky gurşawy goramak önüminiň şahadatnamasyna serediň.Pol şahadatnamasyny görmegi ýatdan çykarmaň, pol iň bolmanda milli standart E1 derejesine ýetmeli, milli standart önüm E0 derejesinden ýa-da çagalaryň saglyk derejesindäki önümiň hil şahadatnamasyndan has gowy saýlamaga synanyşmaly.

3. Önümçilik tehnologiýasyna serediň.Gowy önümçilik tehnologiýasy hilini üpjün edip biler.Mysal üçin, gaty agaç pollar, birleşdirilen gaty agaç pollar we tebigy pollaryň berkidilen pollary "nol aldegid akylly önümçilik" tehnologiýasyny kabul edýär.Çig mal nol aldegid, önümçilik we önümçilik prosesi daşky gurşawy goramak üçin nol aldegidiň daşky gurşawyň hapalanmagydyr.

4. Poluň nagşyna serediň.Bezeg dizaýn stiline görä, mysal üçin, Demirgazyk stili log reňk poluny ulanyp biler.

5. Poluň aýratynlyklaryna serediň.Goýmak usulyna görä, 780 × bir ýüz ýigrimi × 11mm ownuk kollaage kollaagey ýaly pol aýratynlyklaryny saýlamak

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 5.5mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 5.5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: