WPC gat 1203

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1200 * 178 * 12mm (ABA)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

WPC poluň artykmaçlyklary:

1. Daşky gurşawa arassa material, ultra ýeňil we ultra inçe

PVC WPC polunyň esasy çig maly, ýaşyl we täzelenip bilýänligi sebäpli, köplenç adamlar bilen ýakyn baglanyşykly durmuşda we lukmançylyk enjamlarynda ulanylýar.Poluň galyňlygy 1,6mm

Her kwartiranyň agramy bary-ýogy 2-7 kg, gaty ýeňil we inçe.Binanyň göterijilik ukybyny ep-esli azaldyp, ýer tygşytlap biler.

2. hardokary gatylyk, ýokary çeýeligi, Işläp bolýan

WPC tagtasynda plastmassa bar, şonuň üçin oňat çeýeligi we rahat aýak duýgusy bar."Grounder materialynyň ýumşak altyny" hökmünde bellidir.

Agaç süýümini öz içine alýandygy sebäpli, agaç materiallary bilen birmeňzeş mehaniki häsiýetlere eýe, hatda üstki gatylygy hem ikinjisinden has ýokary, şonuň üçin çydamlylygy hem güýçlidir.

3. oda çydamly, çyglylyga garşy, antiskid, ses çykaryjy, antibakterial we poslama garşy

Bi ýangyn derejesi daşdan soň ikinji ýerde durýar.Winil rezininiň suw bilen ýakynlygy ýok, üstündäki suw sebäpli pol çişmez we suw sebäpli süýşmez, sebäbi poluň üsti näçe ýelmeşse, suw şonça-da özüne çekiji bolar.20 dB çenli poluň siňdirilmegi, kislota we aşgar garşylygy, we antibakterial serişdeleri goşýan bakteriýalaryň aglaba köplüginiň öňüni alyp biler.

4. Easyönekeý gurnama, kiçi boşluk

Gurmak usuly aýrylyp bilinýän birleşdirilen poluňky bilen deňdir.Tapawut şeýle bir az welin, ony görmek kyn.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 12mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1200 * 178 * 12mm (ABA)
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: