SPC gat 1903

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 6mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

LVT pol / SPC pol / WPC poluň arasyndaky tapawut

Pol önümçiligi soňky on ýylda çalt ösdi we LVT pol, WPC agaç plastmassa pol we SPC daş plastmassa pol ýaly täze pollar ýüze çykdy.Poluň bu üç görnüşiniň arasyndaky tapawutlara göz aýlalyň.

1 LVT gat

LVT pol öndürmek prosesi: önümçilik prosesiniň iň uly aýratynlygy, "içerki garyşyk + kalendary" usuly bilen 0,8 ~ 1,5 mm galyňlykda gaýtadan işlenýän we soňra zerur galyňlyga öwrülen LVT listiniň her gatyny öndürmekdir. ýygnamak we gyzgyn basmak arkaly taýýar pol önümi.

2 WPC gat

WPC pol öndürmek prosesi: önümiň gurluş diagrammasyndan WPC polunyň LVT we WPC substratyny öz içine alýan birleşýän poldygyny görmek bolýar.Tehnologiki proses aşakdaky ýaly: ilki bilen bir gatly gurluşly LVT pol ýasalýar, soňra ekstrudirlenen WPC substraty basylýar we ýelim bilen ýelmeýär, ulanylýan ýelim poliuretan sowuk basýan ýelimdir.

3 SPC gat

SPC pol öndürmek prosesi: WPC poluň esasy materialyna meňzeş, SPC esasy materialy ekstruder tarapyndan ekstrudirlenýär we kagyz tagtasyna kalendar berilýär, soňra reňkli film we ýüzüne aşaga çydamly gatlak bilen ýelmeýär.SPC birleşdirilen poluň ab ýa-da ABA gurluşy bolsa, ilki bilen SPC esasy material çykarylýar, soň bolsa LVT gatlagy ýaşyl kombinasiýa usuly bilen basylýar we ýelmeýär.

Aboveokardakylar LVT pollaryň, WPC pollaryň we SPC pollaryň arasyndaky tapawut.Poluň bu üç täze görnüşi aslynda PVX poluň emele gelişidir.Specialörite materiallary sebäpli bu üç täze pol görnüşi agaçdan has giňden ulanylýar we Europeanewropa we Amerikan bazarlarynda giňden tanalýar, içerki bazar henizem meşhur bolmaly.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 6mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 6mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: