WPC gat 1512

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1200* 150* 12mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Sesiň siňdirilmegi we sesiň garşysyna

WPC poluň adaty pol materiallary bilen deňeşdirip bolmajak ses siňdiriş täsiri bar.Ses siňdirişi 20 dB ýetip biler.WPC poly size has amatly we adamlaşdyrylan ýaşaýyş gurşawyny berip biler.

Antibakterial aýratynlyklary

WPC poluň üstü, bakteriýalaryň köpüsini öldürmek we bakteriýalaryň köpelmegini saklamak üçin güýçli ukyby bolan antibakterial serişde bilen ýörite bejerilýär.

Ownuk bogun we bökdençsiz kebşirlemek

Gaty gurluşykdan we gurnandan soň, ýörite reňkli WPC poluň bogunlary gaty az we bogunlary uzakdan görmek kyn, bu poluň umumy täsirini we wizual täsirini artdyryp biler.

Çalt gurnama we gurluşyk

WPC pol gulp tehnologiýasyny kabul edýär we gurnama usuly birleşdirilen agaç poluňky bilen deňdir.Diňe gurmak we goýmak üçin käbir ýönekeý el gurallary gerek.Öz-özüňi tekizleýän sement arassalaýyş meýdançasyny we ýörite ýelim pastasyny etmegiň zerurlygy ýok, şol bir wagtyň özünde pol hem aňsat sökülip, ​​dürli ýerlerde köp gezek ulanylyp bilner.

Dizaýnlaryň we reňkleriň köp görnüşi bar

WPC poluň dizaýn we reňkleriniň köp görnüşi bar, meselem, haly nagşy, daş nagşy, agaç nagşy we ş.m.Nagyşlar ömre meňzeş we owadan, baý we reňkli esbaplar we ajaýyp bezeg effektini birleşdirip bilýän bezeg zolaklary bar.

Atylylyk geçirijiligi we ýylylygy saklamak

WPC poluň gowy ýylylyk geçirijiligi, ýylylygyň birmeňzeş ýaýramagy, ýylylyk giňelişiniň kiçi koeffisiýenti we durnukly öndürijiligi bar.Europeewropada, Amerikada, Japanaponiýada, Koreýada we beýleki ýurtlarda we sebitlerde WPC poly, esasanam Hytaýyň demirgazygyndaky sowuk ýerlerde öý asfaltlamak üçin örän amatly pol ýyladyş we ýylylyk geçiriji poluň ileri tutulýan önümidir.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 12mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1200 * 150 * 12mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: