SPC gat SM-058

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 5.5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

In engineeringenerçilik poly bilen öý polunyň in engineeringenerçilik polunyň arasyndaky tapawut, köplenç täze taslamalar tarapyndan talap edilýär.Uly täze taslamalaryň pol bezegi üçin ulanylýar.Ulanyş mukdary gaty uly, şonuň üçin bahasy has tygşytly.Şonuň üçin bahanyň tapawudy in engineeringenerçilik poly bilen öý polunyň arasynda uly tapawut.Çykdajylary has gowy azaltmak üçin pol öndürijileri, adatça in theener poly bilen öý polunyň poluň galyňlygy we könelişme öwrülişikleriniň sany boýunça tapawut edýärler.Mysal üçin, öý berkidilen poluň galyňlygy adatça 2 mm, könelmäge çydamly ynkylap 6000 rewolýusiýadan köp ýa-da deňdir, ýöne in Engineeringenerçilik berkitilen poluň galyňlygy 11 mm 8 mm, könelişen rewolýusiýa 4000 rewolýusiýadan köp ýa-da deňdir.

In engineeringenerçilik poly öý hojalygy üçin ulanylyp bilnermi?Aslynda, poluň daşky gurşawy goramak hünärli we hili ygtybarly bolsa, in engineeringenerçilik poly öý hojalygy üçin doly ulanylyp bilner.Häzirki wagtda Hytaýda nepis bezeg syýasatynyň durmuşa geçirilmegi bilen in engineeringenerçilik poly gowy bezegiň standart konfigurasiýasyna öwrüldi.Köp täze taslamalar gaty kyn jaýlary goldamak üçin pol satyn alýarlar.Gozgalmaýan emläk öndürijileri köpçüligiň söwdasyna laýyklykda satyn alyş amallaryna we önümiň hil standartlaryna berk gözegçilik edýändikleri sebäpli, poluň hili kepillendirilýär we rahat ulanylyp bilner.Geljekde gaty agaç pollar, birleşdirilen gaty agaç pollar gaty uly bolar, täze binalaryň ýokary derejeli bezegine girip biler, haçan-da in engineeringenerçilik poly we öý bezegi polunyň araçägi hasam bulaşar, in engineeringenerçilik poly ahyrsoňy bolar pol bazaryndaky satuwlaryň baş gahrymanyna öwrüliň.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 5.5mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 5.5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: