SPC gat 1905

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 6mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SPC daş plastmassa kompozitleriniň gysgaldylyşydyr.SPC substratyny, bir gezeklik ýyladyş, laminasiýa we nagyşlamak üçin T görnüşli abraziw gural bilen birleşdirilen ekstruziýa maşynlary bilen ýasalýar.Ueelimsiz önüm.

SPC artykmaçlyklary:

1) 100% suw geçirmeýän, açyk howada ulanmakdan başga islendik ýapyk meýdança üçin amatly;Highokary çyglylyk sebäpli pese gaçmaz.Southernagyş möwsüminde has günorta sebitlerde, SPC poly çyglylygyň deformasiýasyna täsir etmez, pol üçin gowy saýlaw.

)SPC pol, milli zyňyndylaryň azalmagyna jogap hökmünde oýlanyp tapylan täze pol materialydyr.SPC-iň esasy çig mallary daşky gurşawa zyýanly, zäherli däl, täzelenip bilýän çeşmeler we gaýtadan ulanylýan pol materiallarydyr.

3) Fireangyna garşylyk derejesi poluň iň ýokary standarty BF1.Ameangyndan 5 sekunt uzaklykda awtomatiki usulda öçüriler.Ameangyny yza tesdirýän, öz-özünden ýanmaýan we zäherli we zyýanly gaz öndürmez.Fireangyn gözegçiliginiň ýokary talaplary bolan ýagdaýlar üçin amatlydyr;

4) strengthokary kuwwatly we könelmäge çydamly, SPC poluň aşagyndaky aşaga çydamly gatlagy, ýokary tehnologiýa bilen gaýtadan işlenýän aç-açan çydamly gatlak we könelişme rewolýusiýasy takmynan 10000 rewolýusiýa ýetip biler.Könelişmäge çydamly gatlagyň galyňlygyna görä, SPC poluň hyzmat möhleti 10-50 ýyldan gowrak.SPC poly uzak ömürli pol, esasanam köp adamly we ýokary derejeli eşikli köpçülik ýerleri üçin amatly.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 6mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 6mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: