SPC gat JD-038

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4,5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Jaýy nädip saýlamaly

Suwuň siňdirilmegi inçe galyňlygyň giňeliş tizligi: ýokary önümleriň suwuň siňdirilmegi inçe galyňlygy 2,5% -den pes;Birinji synp önüminiň suwuň siňdirilmegi inçe galyňlygy 4,5% -den pesdir.Çeçen suw köpüginiň suwy siňdirmegiň köp erbet häsiýetleri bar.

Faceerüsti geýime garşylyk: pola ýalan pol diýilýär, sebäbi aşaga çydamly gatlagy ýa-da könelişme öwrümleri gaty az.Şeýle poluň üstü bilen hakyky birleşýän poluň arasynda hiç hili tapawut ýok.Çäge kagyzy bilen ençeme gezek ýuwlandan soň, bezeg nagşynyň ýalpyldawuk we derrew ak reňkdigi ýüze çykar.Bu pol ýalan pol.Maşgalaňyzyň ilaty köp bolsa, tehniki hyzmatyna üns bermäň, könelişen öndürijiligi has ýokary saýlap bilersiňiz;Flooröne poluň abatlanylmagyna has köp üns berseňiz, pol güýç we enjam konfigurasiýasy bilen zaýalanmak üçin az mümkinçilik döredýär, has pes eşik garşylygyny saýlamak has tygşytly we elýeterli bolmagy ähtimal.Öýde 6000 RPM geýmäge çydamly bolup biler .. Süpürmek üçin çäge kagyzyny ulanyp bilersiňiz, hilini tapmak gaty aňsat.Birleşdirilen poluň könelmegine çydamly gysyş güýjüniň açary, alýumin trio3 kristalynyň (kristal diýlip hem atlandyrylýar) örtügidir.Poluň umumy meýdany näçe ýokary bolsa, alýumin oksidi kristalynyň düzümi şonça-da könelýär.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4,5 mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4,5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: