SPC pol SM-053

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SPC poly poluň täze görnüşi, daş plastmassa pol diýlip hem atlandyrylýar.Esasy materialy deň garylandan soň ýokary temperaturada ekstrudirlenenden soň daş tozundan we termoplastiki polimer materialdan ýasalan birleşme tagta.Şol bir wagtyň özünde, poluň berkligini we berkligini üpjün etmek üçin agaçdan we plastmassadan ybaratdyr.SPC poly daş plastmassa pollary diýlip atlandyrylýan daş plastmassa kompozitleriniň gysgaldylyşyndan alnan.

SPC pol haýsy material?

SPC poly, esasan, çig mal hökmünde kalsiý pudrasyndan we plastifikasiýa arkaly ekstrudirlenen listden ýasalýar.SPC polimer substrat gatlagyndan, PUR Kristal Shield aç-açan gatlakdan, könelmäge çydamly gatlakdan, reňkli film bezeg gatlagyndan we ýumşak we sessiz yza gaýdyş gatlagyndan durýar.

Häzirki wagtda SPC poluň milli standarty bilen tanyşlyk, Hytaýda 34440-2017 SPC pollary üçin gaty PVC pollaryň GBT standarty amala aşyrylýar, standart şertleri we kesgitlemeleri, klassifikasiýa, önümi kesgitlemek, talaplar, synag usullary we gözden geçirişleri kesgitleýär düzgünleri, şeýle hem berk PVX pollary bellemek, gaplamak, daşamak we saklamak.Bu ülňü esasy çig mal hökmünde PVX rezin plastinka bilen polda ulanylýar we ýerüsti laminasiýa arkaly ýapyk görnüşde ulanylýar.

Üstünlikleri: 1, daşky gurşawy goramak we formaldegid erkin, önümçilik prosesinde ýelimsiz SPC poly, şonuň üçin düzüminde formaldegid, benzol we beýleki zyýanly maddalar ýok, hakyky 0 formaldegid ýaşyl pol, adam bedenine zyýan bermez.2. Suw geçirmeýän we çyglylyga garşy SPC pol, suwdan we çyglylykdan gorkýan adaty agaç poluň kemçiliklerini çözýän, suw geçirmeýän, çygly we çygly subutnamanyň artykmaçlyklaryna eýedir, şonuň üçin SPC poly hajathana asyp bolar, aşhana we balkon.3. Agramy daşamak aňsat, SPC poly gaty ýeňil, galyňlygy 1,6mm-9mm aralygynda, her inedördül agramy 2-7,5 kg, bu adaty agaç poluň agramynyň 10% -idir.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 5.5mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 5.5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: