SPC gat 501

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Daş pol näme?

Daş plastmassa pol içerki atdyr (ady gaty ýokary ses bilen eşidilýär), resmi ady PVX list bolmaly, hakyky çig mal esasan daş tozy, PVX we käbir gaýtadan işleýän gurallar (plastifikator we ş.m.), köýnek çydamly gatlak PVX materialdyr, şonuň üçin oňa "daş plastmassa pol" ýa-da "daş plastmassa pol kafel" diýilýär.Daş poroşokynyň ýeterlik mukdary gaty ýokary bolmaly däldir, ýogsam dykyzlygy şeýle pesdir, bu manysyz (adaty pol plitalaryndan diňe 10)%)。 "PVC pol" PVC materialdan ýasalan poly aňladýar.Esasan PVC we onuň kopolimerizasiýa rezininden ýasalýar we doldurgyçlar, plastifikatorlar, stabilizatorlar, reňkleýjiler we beýleki kömekçi materiallar üznüksiz list substratyna goşulýar we örtük prosesi ýa-da kalendar, ekstruziýa ýa-da ekstruziýa prosesi arkaly öndürilýär.

Esasan PVC we onuň kopolimerizasiýa rezininden ýasalýar we doldurgyçlar, plastifikatorlar, stabilizatorlar, reňkleýjiler we beýleki kömekçi materiallar üznüksiz list substratyna goşulýar we örtük prosesi ýa-da kalendar, ekstruziýa ýa-da ekstruziýa prosesi arkaly öndürilýär.

Daş plastmassa pol içerki atdyr (ady gaty ýokary ses bilen eşidilýär), resmi ady PVX list bolmaly, hakyky çig mal esasan daş tozy, PVX we käbir gaýtadan işleýän gurallar (plastifikator we ş.m.), köýnek çydamly gatlak PVX materialdyr, şonuň üçin oňa "daş plastmassa pol" ýa-da "daş plastmassa pol kafel" diýilýär.Daş tozynyň paýy gaty ýokary bolmaly däldir, ýogsam dykyzlygy gaty pes, bu manysyz (adaty pol plitalaryndan diňe 10)

Daş tozynyň paýy gaty ýokary bolmaly däldir, ýogsam dykyzlygy gaty pes, bu manysyz (adaty pol plitalaryndan diňe 10)

PVX pol, dünýäde iň meşhur ýeňil poluň bezeg materialy, "ýeňil beden materialy" diýlip hem atlandyrylýar.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 5mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: