SPC gat 1907

Gysga düşündiriş:

SPC pol

Highokary ölçegli durnuklylyk bilen berk winil pol

100% suw geçirmeýär

arassalamak we hyzmat etmek aňsat

hiç hili formaldegid ýok

 

Ölçegi : 1220 * 180 * 4.0 mm

Gaplamak: 1,0 mm IXPE

Paket: 10 sany / ctn 60 ctns / palet 20 palet / 20 fut gap


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SPC plastmassa pol üçin, hemmämiziň SPC plastmassa poly ulanmagyň peýdalaryny bilmek isleýändigimize ynanýaryn?Plastmassa daşky gurşawy hapalamak aňsat dälmi?Lanfei Siaobýanyň aýdýanlaryny diňläň!Önümleriň peýdalaryny biliň, ýerlikli ulanyň, durmuşymyzy has baýlaşdyryp biler, geliň monoton däl ýaşalyň!

SPC plastmassa pol galyňlaşdyrylan aşaga çydamly gatlakdan, UV gatlagyndan, reňkli film dokumasy gatlagyndan we substrat gatlagyndan durýar.Europeanewropa we Amerika ýurtlary bu görnüşi RVP (gaty winil tagtasy), gaty plastmassa pol diýip atlandyrýarlar.Esasy materialy deň derejede garylandan soň ýokary temperaturada ekstrudirlenenden soň daş poroşokdan we termoplastiki polimer materialdan ýasalan birleşdirilen tagta.Şol bir wagtyň özünde, poluň berkligini we berkligini üpjün etmek üçin agaçdan we plastmassadan ybaratdyr.

. - suw geçirmeýän, suwda deformasiýa ýok, aşhanada, hajathana, ýerzemin we ş.m. ulanylyp bilner. ýykylmak (8) dymmak Pyýada aýaklary rahat we elastik duýýar, ýykylmak aňsat däl.(9) gündelik tehniki hyzmat etmek mumy talap etmeýär we polotensa ýa-da çygly şepbik bilen süpürilip bilner

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 6mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 6mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: