SPC pol SM-020

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SPC GÜL

Iň ýokary öndürijilik giňişligiňize gowşuryldy

5d18962a9f3c8bd8b2fb41453520688
e23709f874a6eb400f0e6e030246f71
be384910dab5f8a9811e2089531907a

Giriş

Gaty ýadro lýuks winil pol, SPC poly diýlip hem atlandyrylýar, bazardaky iň çydamly suw geçirmeýän winil pol.

SPC pollary dürli görnüşlerde we reňklerde bar, şol sanda hakyky agaç, kafel ýa-da daş görnüşini almak üçin ýasalan görnüşleri.Çyglylyga, tegmillere we dökülmelere garşy durýar.

a: UV örtük ------ ýüzüň ýalpyldawuklygyny tassyklamak, köýnek gatlagyny sary reňkden goramak üçin boýag ulanyň
b: WEAR LAYER ----- bezeg filmini islendik tegmilden ýa-da çyzgydan goraň
c: DEKOR FILM ---- tutuşlygyna agaç ýa-da kafel nagşy bilen üpjün ediň

SPC GÜL GURAMASY

d: SPC CORE ------ durnukly ýerine ýetiriş hilini saklamak üçin gaty daş plastmassa ýadrosy
e: PAD ---- has gowy aýak duýgusyny saklamak, täsiri we ýaýradylan sesi azaltmak üçin elastik materal, kämil däl aşaky gat

0a385ea838dce6108e355b4d64e7cdb
ec7e1c13cce5c7646385ae60ec6299b
Material 100% Wirgin daşky gurşaw taýdan arassa
Ölçegi (Uzynlygy * Ini) mm 1220 * 180 mm (7 "* 48")
1524 * 228 mm (9 "* 60")
610 * 315mm (12 "* 24")
* Has uly ölçeg opsiýalary düzülip bilner
Galyňlygy mm 3,5 mm, 4.0mm, 4,5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm
Gatlak galyňlygy mm 0,3mm, 0,5mm , 0,7 mm
Faceerüsti bejermek Nagyşlanan, daş nagşy
Basyň Unilin
Padding Material: EVA, IXPE, KORK
Galyňlygy: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm
* Padding reňk we logo özleşdirilip bilner
Bukja Ölçegi : 1220 * 180 * 4.0 mm
Gaplamak: 1,0 mm IXPE
Paket: 10 sany / ctn 60 ctns / palet 20 palet / 20 fut gap
Söwda kompaniýasy ýa-da ýok.

Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde winil pol önümçiligini üýtgedýäris.

OEM zakaz edip bilersiňizmi?

Elbetde, poluň bezegi, ululygy, padding, paket dizaýny..etc üçin OEM edip bileris.

SPC poluň MOQ näme?

Bir konteýner maxminum 4 reňk. Reňk we mukdar barada jikme-jiklikler bilen önümçilige ýüz tutuň. Günde azyndan 18 sagat nobata durarys.

OEM sargytlary üçin gowşuryş wagty nähili?

30 günüň içinde öňünden töleg taýýar.

Töleg şertleriňiz näme?

T / T 30%, BL nusgasyndan soň balans

Mugt nusgalary hödürläp bilersiňizmi?

Hawa, reňk we hil üçin hasam tassyklamak üçin mugt nusgalary ibereris.

Önümlere sargyt etmezden ozal zawodyňyza baryp bilerinmi?

Elbetde, bize gelýän islendik amatly wagty garşy alyň.


  • Öňki:
  • Indiki: