HPF pol 1051

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HPF GÜL

Innowasiýa poly --- Polokary polimer süýümli pol

 

ýokary tehnologiýaly pollar
e23709f874a6eb400f0e6e030246f71
süýümli pol

 

 

Öýdäki tehnologiýa hakda pikir edeniňizde, pol, ilkinji pikir eden zadyňyz däl bolsa gerek.Pol, pol.Emma, ​​bu häzirki wagtda hödürlenýän pol önümlerinde tehnologiýanyň ägirt uly rol oýnamandygyny aňlatmaýar.Her ýyl pol has gowulaşýar, güýçlenýär, ýumşak we has çydamly bolýar.

 

Täze materiallar we önümçilik tehnologiýasy häzirki wagtda bar bolan owadan, çydamly pollaryň köpdürlüligi üçin jogapkärdir.

 

Material 100% Wirgin daşky gurşaw taýdan arassa
Ölçegi mm 1200 * 178 * 10.5 mm 1200 * 220 * 12 mm
* Galyňlygy sazlap bolýar.
Gatlak galyňlygy mm 0,1-0,5 mm
Faceerüsti bejermek Içine salnan
Padding Material: EVA, IXPE, KORK
Galyňlygy: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm
* Padding reňk we logo özleşdirilip bilner
innowasiýa pollary
hiç bir pvc pol

 

gou100% suw geçirmeýär

gouOjakdan goraýan

gouNONE-PVC

gouDurnuk ABA gurluşygy

gouBu seriýanyň galyňlygy yzygiderli laminat pol görnüşine deňdir

Söwda kompaniýasy ýa-da ýok.

Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde winil pol önümçiligini üýtgedýäris.

OEM zakaz edip bilersiňizmi?

Elbetde, poluň bezegi, ululygy, padding, paket dizaýny..etc üçin OEM edip bileris.

SPC poluň MOQ näme?

Bir konteýner maxminum 4 reňk. Reňk we mukdar barada jikme-jiklikler bilen önümçilige ýüz tutuň. Günde azyndan 18 sagat nobata durarys.

OEM sargytlary üçin gowşuryş wagty nähili?

30 günüň içinde öňünden töleg taýýar.

Töleg şertleriňiz näme?

T / T 30%, BL nusgasyndan soň balans

Mugt nusgalary hödürläp bilersiňizmi?

Hawa, reňk we hil üçin hasam tassyklamak üçin mugt nusgalary ibereris.

Önümlere sargyt etmezden ozal zawodyňyza baryp bilerinmi?

Elbetde, bize gelýän islendik amatly wagty garşy alyň.


  • Öňki:
  • Indiki: