WPC gat 1805

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1200 * 150 * 12mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

CWPC önümleriniň durnuklylygy we fiziki aýratynlyklary agaç uny goşmak bilen ep-esli gowulaşdy.Köpük önümlerinde köpük deşikleriniň bolmagy we agaç ununyň bolmagy köpük deşikleriniň arasynda "baglanyşyk kysmy" roluny oýnaýandygy sebäpli, köpük önümleriniň gurluşy has durnukly, kiçelmegi we güýji has ýokary .

CWPC önümleriniň durnuklylygy, umumy PVC / WPC köpükli önümlerden has gowudyr.Dykyzlygy has birmeňzeş we gysylmagy gaty birmeňzeş (adaty PVC / WPC köpük önümleri adatça deň däl gysylýar).Şonuň üçin CWPC tarapyndan öndürilen taýýar poluň durnuklylygy has gowudyr.CWPC önümleri taýýar poluň özeni hökmünde ulanylsa, pol kärhanalary üçin çykdajylaryň has pesdigini bellemelidiris.CWPC diňe bir ýyladyşdan soň gowy fiziki häsiýetlere we durnuklylyga eýe bolman, eýsem hakyky ykdysady peýdasy bolup biljekdigini aýdyp boljak baha artykmaçlygy (adaty PVC / WPC köpük ýadrosyndan arzan), şeýle hem pol öndürijiler üçin gowy habar.

WPC gatynyň bazar perspektiwasy ägirt, ýöne içerki bazar ösmedi.Häzirki wagtda daşky gurşawy goramagyň güýçli hüjüminde köp sanly ussahana stilindäki laminat pol zawodlary önümçiligi bes edýär, WPC pol önümçiligi ýönekeý, bezeg gatlagyny we ýadro gatlagyny laminat pol zawody üçin amatly pursat satyn alyp we gaýtadan işläp bolýar. öwrülişik.WPC poly daşky gurşawy goramagyň aýratynlyklary, şeýle hem halkyň Hoş Habary.100% gaýtadan işlenip bilinýän aýratynlyklary, ikinji bezeg bazaryndaky esasy satuw nokadyna öwrüler, bazar mümkinçiligi çäksiz.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 12mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1200 * 150 * 12mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: