WPC gat 1056

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1200 * 178 * 10.5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

WPC ineredenerli winil pol - WPC-iň bahasy altyn derejedir.WPC-iň bahasy, winiliň 5.0 mm gulp we rezin önümleriniň bahasy bilen deňdir, ýöne jadyly tokdan has ýokary, ýuwujy ýelimden we adaty PVX poldan (çotga görnüşi) has ýokary;

WPC-ni gurnamagyň bahasy adaty PVX poluňkydan has pes, adaty PVC tokly polundan has pes we ýelimsiz, jadyly çelek we suw ýuwujy PVX poluň gurnama bahasy üýtgeşik däl;

WPC suwa garşylygy gaty gowy, agaç plastmassa gatlagynyň suw geçirmeýän ýeri hem gaty durnukly.Munuň tersine, jadyly çelek, suw ýuwujy ýelim, adaty çotga PVX poly, adatça ýelim bilen baglanyşykly suw geçirmeýär;

Gurmak amatlylygy WPC üçin amatly, sebäbi burç kranyny gurmagyň usuly, bu has amatly we DIY üçin amatly.Elbetde, aýratyn tölenmeli gury arka, şu wagt iň erbet.

WPC poly asuda we aýaklarda gowy bolmaly, esasanam dykyz ýa-da EVA pad bilen WPC pol;

WPC, şeýle hem formaldegidiň çykarylmagy, agyr metallar, esasanam synag synaglary, 144 zat geçip, daşky gurşawy goramakda gowy.

WPC gowy ses siňdiriş effekti we gowy energiýa tygşytlylygy, bu içerdäki energiýany 30% -den gowrak tygşytlaýar.

WPC gurmak ýönekeý, gurmak üçin amatly, çylşyrymly gurluşyk tehnologiýasy bolmazdan, gurnama wagtyny we çykdajylaryny tygşytlaýar

WPC poluň gaýtadan işlenmegi gaýtadan işlemek meselesinde gowşak, sebäbi WPC (agaç plastmassa) gaýtadan ulanylyp we gaýtadan ulanylyp bilinmez.Beýleki önümleriň PVC poly gaýtadan işlenen materiallar hökmünde gaýtadan ulanylyp bilner.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 10.5mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1200 * 178 * 10.5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: