SPC gat DLS011

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 935 * 183 * 3,7mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SPC plastmassa pol, inçe galyňlygy, dürlüligi, doly stili, az uglerod we daşky gurşaw öndürijiligi sebäpli öýde, çagalar baglarynda we beýleki köpçülik ýerlerinde giňden ulanylyp bilner.Plastiki pol giňden ulanylýan söz.Plastiki pol, dünýäde ýeňil pol bezeg materialynyň iň meşhur görnüşidir, "ýeňil pol materialy" hem diýilýär.

Önüm aýratynlyklary

01 daşky gurşawy goramak, hapalanmaz, hapalanmaz, gaýtadan işlemek.Önümde benzol we formaldegid ýok.Daşky gurşawy goramak önümidir we gaýtadan ulanylyp bilner.Agaçdan peýdalanmagy ep-esli tygşytlaýar.Durnukly ösüşiň milli syýasaty üçin amatly we jemgyýete peýdaly.

02 güýçli plastisit: şahsylaşdyrylan modellemegi gazanmak üçin ýönekeý bolup biler, dizaýner oýnap, durmuşa geçirsin, şahsyýet stilini doly görkezer.Mör-möjekleriň we termitleriň öňüni almak: mör-möjekleriň bozulmagynyň öňüni almak we hyzmat möhletini uzaltmak.

03 ses siňdiriş täsiri gowy, energiýa tygşytlamak gowy, ýylylyk geçirijisi çalt, ýylylyk izolýasiýasy gowy, içerdäki energiýa tygşytlylygy 30% -den gowrak bolup biler.Fireangyna ýokary garşylyk: täsirli ýangyn saklaýjy, B1 çenli ýangynyň derejesi, ýangyn bolan ýagdaýynda öz-özüni öçürmek, zäherli gaz ýok.

Materialdan aýtsak, polda esasan laminat pol, gaty agaç pol, gaty agaç birleşýän pol we ş.m. bar, poluň dürli bahasy we häsiýeti birmeňzeş däl.Kompozit agaç pol soňky ýyllarda meşhur agaç poludyr.Surnallaryň fiziki gurluşyny bozýar we surnallaryň durnuksyzlygynyň kemçiligini ýeňýär.Mundan başga-da, laminat polda ýaşaýyş otagy, geçelge we adamlaryň köplenç ýöreýän beýleki ýerleri ýaly has erbet gurşa uýgunlaşyp bilýän aşaga çydamly gatlak bar.

Bahasy: ýokary derejeli markalar üçin 100-300 ýuan / m2, orta we pes önümler üçin 70-100 ýuan / m2.

Üstünlikleri: dürlüligi, güýçli köýnek garşylygy, aňsat asfaltlamak, reňklemek, boýamak, mum, aňsat tehniki hyzmat etmek zerurlygy ýok.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Daş dokumasy
Umuman galyňlyk 3.7mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 935 * 183 * 3,7mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: