WPC gat M003

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1200 * 180 * 8mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bazar bölek satuw bahasy, adatça inedördül metr üçin 200 --- 400 ýuanyň arasynda, daşky gurşawyň öndürijiligi, LVT poly, SPC poly ýaly aýratynlyklary, 144 kesgitleýiş görkezijisi geçdi, gurnama talaplary we birleşdirilen pol meňzeş, gurnama gaty amatly we DIY üçin amatly.WPC-iň kemçiligi, SPC pollaryna meňzeş LVT pollardan has ýokary bahada gaýtadan işlenip we gaýtadan ulanylyp bilinmezligidir.Daşky pol hökmünde ulanylýan diwar panellerinde ýasalan WPC pollary hem gaty köp.

WPC, LVT-iň suwa garşylygyny we durnuklylygyny birleşdirýär, şol bir wagtyň özünde güýçlendirilen pol ýaly gurmak aňsat.Dykylyk we EVA mata goşulmagy bilen, aýak duýgusy we ses izolýasiýasy LVT-iň berkitýän polundan has gowudyr.WPC berkidilen pollara garanyňda ekologiýa taýdan arassa ähli ýaşyl materiallary ulanýar.

WPC gurnama çykdajylary adaty çotga PVC polundan has pes, adaty PVC berkitme polundan has pes we ýelimsiz PVC pol, jadyly tokly we suw bilen ýuwulan PVC pol gurmak çykdajylary kän bir üýtgeşik däl WPC suw geçirmeýänligi gaty gowy, agaç plastmassa bu gatlak suw geçirmeýän hem gaty durnukly, tersine, jadyly çelek, suw ýuwujy ýelim, ýelim sebäpli adaty çotga plastmassa PVC poly, suw geçirmeýän täsiri umumydyr.

Agaçdan ýasalan ýapyk gapylar, pyçak çyzyklary, umumy şkaflar, şkaflar, daşky paneller, potolok potoloklary, bezeg diwar panelleri, açyk pollar, garawul sütünleri, plastmassa polat gazebolar, bag garawullary, balkon garawullary, berkitmeler, dynç alyş oturgyçlary, agaç howuzlary, gül raflar, gül gutusy kondisioner raflary, kondisioner galkanlary, perdeler, ýol belgileri, ulag paletleri we ş.m.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 8mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1200 * 180 * 8mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: