SPC gat SM-050

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 5.5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Her dürli gurallar we öý bezegi ýerleri üçin amatly

SPC poluň artykmaçlyklary näme?

1

2. SPC poly mermer tozy we has ýaşyl we daşky gurşawy goraýan täze materiallary kabul edýär.Daş plastmassa poluň bahasy gaty pes we ýalyn öçürip bilýär, suw bilen ýakynlygy ýok we çişmek aňsat däl.Daş plastmassa poluň siňdiriş täsiri bar, şonuň üçin beýik ökjeli aýakgaplaryň ýere kakýan sesi hakda alada etmeli däl.

3. Örän çydamly.Daş plastmassa poluň üstünde ýokary tehnologiýa bilen gaýtadan işlenýän, aç-açan çydamly gatlak bar.Şonuň üçin hassahanalarda, mekdeplerde, ofis binalarynda, söwda merkezlerinde, supermarketlerde, ulaglarda we köp adamly beýleki ýerlerde daş plastmassa pol has meşhur bolýar.

4. Eokary çeýeligi we şok garşylygy.Pengpai daş plastmassa pol dokumada ýumşak, şonuň üçin oňat çeýeligi bar.Agyr zatlaryň täsiri astynda oňat çeýeligi dikeldýär.Oňaýly aýak duýgusy "ýer materialynyň ýumşak altyny" diýilýär.Downykylsaňam, ýaralanmak aňsat däl.Öýde daş plastmassa pol gurmak garrylary we çagalary gorap biler.

5. SPC pollary biologiki garşylyk bilen bejerilýär we ýerüsti gatlagyň özboluşly möhürlenmegi önümleri dürli bölümleriň arassalaýyş talaplaryna laýyk gelýän bakteriýalara we bakteriýalara garşy aýratynlyklara eýe edýär.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 5.5mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 5.5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: