WPC gat M006

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1200 * 180 * 8mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, poslama garşy, galyplara garşy, gurçuklara garşy güjükler, deformasiýa edilmedik agaç plastmassa önümleri agaç we plastmassa goşa aýratynlyklara eýedir, şonuň üçin agaç plastmassa ýapyk otagyň gapysyny ulanmakdan başga-da gapy gurýar amatly temperatura tapawudy, çygly hajathana ýaly ýerleriň çygly, erbet howa çalşygy, poslamagyň, galyndy, güjükden goraýan otagyň öňüni almaly.Önümiň berkligini üpjün etmek üçin ajaýyp gurluş dizaýny we amatly önümçilik prosesi bilen bilelikde agaç-plastmassa köpük materialynyň ideal içki gurluşyny üpjün etmek üçin esasly gurluş, ýokary güýçli ýörite boşluk gurluşy dizaýny.Çalt gurnama gurluşy, nemesleriň çalt ýüklenýän gurluşyny ulanyp, wagt tygşytlaýan agaç plastmassa gapyny oturtmak, gapy örtügini gurmak gaty amatly, monta connection baglanyşygy bolan gapy örtügi sim we gapy örtügi, dyrnak ýa-da ýelim gerek däl.

Çalt ösýän agaç plastmassa kompozitleriniň (WPC) täze nesli ajaýyp mehaniki aýratynlyklary, ýokary ölçegli durnuklylygy hödürleýär we çylşyrymly şekilleri döretmek üçin ulanylyp bilner.Agaç plastmassa kompozitleri daşky däl ýaşaýyş bezegi üçin ägirt uly amatly ýer tapdy we pol, gapy we penjire bezeg bölekleri, koridorlar, üçekler, awtoulag bezeg materiallary we açyk howada dürli enjamlar ýaly beýleki ýaşaýyş jaý gurluşyk materiallarynda hem ulanylýar. baglar we seýilgähler.

WPC pol geýim gatlagynyň ýörite süýşmeýän aýratynlygy bar we adaty ýer materiallary bilen deňeşdirilende, suw bilen boýalan aýaklar bolan ýagdaýynda WPC poly has özüne çekiji, ýykylma ähtimallygy pes, ýagny suw şonça-da özüne çekiji bolýar.Şonuň üçin howa menzilleri, hassahanalar, çagalar baglary, mekdepler we ş.m. ýaly ýokary jemgyýetçilik howpsuzlygy talaplary bolan köpçülik ýerlerinde ýer bezegi üçin ileri tutulýan materiallar bar.Soňky ýyllarda Hytaýda gaty meşhur boldy.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 8mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1200 * 180 * 8mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: